Enter your keyword

Spy Bags

Spy Bag – pátračka je didaktická hračka pre deti všetkých vekových kategórií. V priehľadnom okienku sa ukazujú poklady schované vo výplni. Dieťaťko trepaním, otáčaním, prehmatávaním hľadá predmety, ktoré sú ukryté vo vnútri. Hľadané predmety sú zároveň vyfotené na priloženej zalaminovanej kartičke. MATERIÁLY: Používame výhradne bavlnené látky (zväčša českej výroby), na priehľadné okienko je použitá transparentná bezftalátová fólia (slovenská výroba), ktorá spĺňa požiadavky stanovené Vyhláškou MZ ČR č 84/2001 Zb. v znení platnej novelizácie o hygienických požiadavkách na hračky a výrobky pre deti vo veku do 3 rokov. Ako výplň je použitý PVC granulát (česká výroba), ktorý je vyrobený v súlade so Smernicou EU 1907/2006 REACH, 1272/2008 CLP. Granulát neobsahuje žiaádne nebezpečné látky uvedené v SVHC zozname uvedenej Smernice EU.