Enter your keyword

Ochrana súkromia a vašich osobných údajov je dôležitá záležitosť, ktorej sa venujeme vo všetkých obchodných vzťahoch. Rešpektujeme dôvernosť vašich osobných údajov a vždy konáme v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane údajov a týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

1. ROZSAH POLITIKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Cieľom týchto pravidiel ochrany osobných údajov je informovať vás o tom, ako Monika Hornová – www.monahtoys.sk používa osobné údaje, aké informácie o užívateľoch webových stránok www.monahtoys.sk, on-line aplikácií alebo našich mobilných platforiem („online služby“) sa zhromažďujú a vyhodnocujú a následne používajú, postúpené tretím stranám alebo spracované akýmkoľvek iným spôsobom.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na spoločnosť Monika Hornová – www.monahtoys.sk. Nevzťahuje sa na on-line služby prevádzkované tretími stranami.

 
2. ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ

2.1. Údaje, ktoré ste poskytli

Zverejňovanie osobných údajov sa spravidla nevyžaduje pri používaní našich služieb online. Ak sú osobné údaje (meno, poštová adresa alebo e-mailová adresa) zhromažďované v rámci našich služieb online, toto sa vykonáva, pokiaľ je to možné, dobrovoľne. Ak napríklad chcete dostávať newsletter ponúkaný na našich webových stránkach, vyžadujeme vašu e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožňujú overiť, že ste vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy.

2.2. Automaticky zhromaždené údaje

Z dôvodu bezpečnosti údajov a za účelom optimalizácie používateľskej prístupnosti zhromažďujeme aj neosobné údaje v súvislosti s používaním našich služieb online. Napríklad uložený internetový prehliadač, operačný systém, názov domény naposledy navštívenej webovej stránky pred prístupom na naše webové stránky, počet návštev a priemerný čas strávený na našich webových stránkach, ako aj stránky, na ktoré ste pristupovali.

Takéto automaticky zhromaždené údaje nie sú spojené s údajmi z iných zdrojov. Vyhradzujeme si však právo retrospektívne overiť takéto údaje, ak nám boli oznámené konkrétne náznaky nezákonného používania.

2.3. Cookies a web beacons

Naše internetové služby využívajú tzv. Cookies prehliadača a webové majáky. Cookies nepoškodzujú váš počítač. Sú to malé súbory s nastaveniami konfigurácie, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť, aby naše on-line služby boli užívateľsky priateľskejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Cookies navyše slúžia na implementáciu určitých používateľských funkcií.

Naše on-line služby zvyčajne používajú „cookies relácie“, ktoré sa po ukončení prehliadača automaticky odstránia. Príležitostne používajú aj „trvalé súbory cookie“, ktoré zostanú vo vašom zariadení, kým nevyprší platnosť alebo sa manuálne neodstránia. Tieto nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve. Podrobné informácie o súboroch cookie tretích strán, t. j. súboroch cookie poskytovateľov tretích strán, ako napríklad spoločnosti Google Inc., nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov týchto poskytovateľov.

Môžete upraviť svoj prehliadač alebo nastavenia ochrany osobných údajov vašich mobilných zariadení tak, aby vás oznamovali pri každom odosielaní súboru cookie do zariadenia, aby ste sa mohli rozhodnúť, či povolí alebo nepovoľuje súbor cookie. Môžete tiež zakázať prijatie súborov cookie, v určitých prípadoch iba alebo v predvolenom nastavení a aktivovať automatické vymazanie kópií pri každom zatvorení prehliadača. Mali by ste však mať na pamäti, že niektoré funkcie našich online služieb nemusia byť úplne dostupné, ak deaktivujete cookies.

Navyše používame web beacons, nazývané aj tagy stránok, ktoré analyzujú efektivitu našich webových stránok alebo našich newslettrov. Napríklad naše informačné newslettre a e-maily vo formáte HTML môžu obsahovať web beacon, ktorý určuje, či sa e-mail alebo odkazy odovzdané e-mailom otvorili. Takéto informácie nám pomáhajú zlepšiť našu e-mailovú službu a prispôsobiť náš obsah užívateľským potrebám. Vymazanie e-mailu tiež vymaže webový maják. Je samozrejmé, že naše bežné textové e-maily neobsahujú webové majáky.

2.4. Webová analýza

Na účely kontinuálnej funkčnej optimalizácie a maximálneho používateľského prístupu niektoré z našich služieb online využívajú webové služby analýzy a sociálne doplnky uvedené nižšie. Údaje použité na tento účel sú výlučne neosobné.

Google Analytics: Google Analytics spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA používa tzv. Súbory cookie, t. J. Textové súbory uložené vo vašom počítači na analýzu vášho využívania našich online služieb. Spravidla sú údaje o správaní používateľov zhromaždené súborom cookie odosielané na server Google v USA a uložené tam. V prípade aktivácie anonymizácie IP v on-line službách spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie a Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá adresa IP odošle na server Google v USA a tam bude zúžená. V mene prevádzkovateľa on-line služieb spoločnosť Google použije tieto informácie na posúdenie vášho využívania služieb online, na zostavenie prehľadov o týchto aktivitách a na poskytovanie ďalších služieb pre prevádzkovateľa webových stránok týkajúcich sa využívania služieb online a činností na internete , Adresa IP prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude priradená k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Ukladanie súborov cookie môžete zabrániť výberom príslušného nastavenia v prehliadači. V tomto prípade však nebudete môcť plne využiť všetky funkcie našich služieb online. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súbormi cookie a ich používaniu spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk). Podrobné informácie o podmienkach používania a pravidlách ochrany osobných údajov nájdete v časti www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo https://www.google.com/policies/.

Pluginy pre Facebook (tlačidlo „Zdieľať“): Pomocou loga Facebooku alebo tlačidla Zdieľať môžete rozpoznať Plugins spoločnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Prehľad pluginov Facebooku nájdete tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Keď používate naše online služby, plugin vytvorí priame spojenie medzi prehliadačom a serverom Facebook. Facebook je teda informovaný, že používate naše služby online s vašou IP adresou. Keď kliknete na tlačidlo zdieľania Facebook, kým ste prihlásení na svojom účte Facebook, môžete prepojiť obsah našich online služieb s profilom Facebook. Spoločnosť Facebook potom môže priradiť používanie našich online služieb s vašim používateľským účtom. Chceme poukázať na to, že my, ako poskytovateľ online služieb, nezískame žiadne vedomosti o obsahu prenášaných údajov a ich využívaní prostredníctvom Facebooku. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/policy.php. Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook priradila používanie našich služieb online s vašim používateľským účtom na Facebooku, odhláste sa od svojho používateľského účtu Facebook.

Xing: Zakaždým, keď pristupujete k niektorým z našich online služieb, ktoré využívajú funkcie siete Xing spoločnosti Xing AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko, je vytvorené pripojenie k serverom Xing. Pokiaľ vieme, nie sú uložené žiadne osobné údaje. Spoločnosť Xing najmä neukladá adresy IP ani neposúdi aktivity používateľov. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Xing na adrese https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

YouTube: YouTube je prevádzkovaná spoločnosťou Google, t. J. Spoločnosťou YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Keď používate niektorú z našich služieb online vybavených doplnkom YouTube, je vytvorené pripojenie k serverom YouTube a informácie o online službách, ktoré používate, sú oznámené na serveri YouTube. Keď ste prihlásení do svojho účtu YouTube, povolíte službe YouTube priradiť vašu aktivitu prehliadania priamo do vášho osobného profilu. Toto môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube. Ďalšie informácie o používaní používateľských údajov služby YouTube nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služby YouTube na adrese https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

Twitter: Twitter služba je poskytovaná spoločnosťou Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Keď používate službu Twitter a funkciu „opakovať“, služby online, ktoré používate, sú prepojené s vaším účtom Twitter a oznámené ostatným používateľom. Súčasne sú údaje prenášané na službu Twitter. Chceli by sme poukázať na to, že my, ako poskytovateľ on-line služieb, nie sme informovaní o obsahu prenášaných údajov a ich využívaní prostredníctvom Twitteru. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter na adrese http://twitter.com/privacy. Nastavenia ochrany osobných údajov vo vašom účte Twitter môžete zmeniť na adrese: http://twitter.com/account/settings.

LinkedIn: Poskytovateľom siete Linkedlin je spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Zakaždým, keď pristupujete k jednej z našich online služieb obsahujúcich funkcie LinkedIn, je vytvorené spojenie so servermi LinkedIn. Spoločnosť LinkedIn je informovaná o tom, že používate naše služby online s vašou IP adresou. Keď kliknete na tlačidlo Odporúčanie LinkedIn pri prihlásení na LinkedIn, vaše používanie našich služieb online sa môže priradiť k vám a vášmu používateľskému kontu. Chceli by sme poukázať na to, že my, ako poskytovateľ našich služieb online, nevedia o obsahu prenášaných údajov a ich využívaní prostredníctvom LinkedIn. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Hotjar: Na zlepšenie používateľských skúseností niektoré z našich služieb online používajú softvér Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Európa). Služba Hotjar nám umožňuje merať a vyhodnocovať aktivity používateľa (pohyby myši, kliknutia, výšku posúvania). Za týmto účelom spoločnosť Hotjar umiestňuje súbory cookie na zariadenie používateľa a môže ukladať údaje používateľa, napr. informácie o prehliadači, operačný systém, čas strávený na webových stránkach atď. Podrobnejšie informácie o spracovaní údajov spoločnosti Hotjar nájdete na adrese www.hotjar.com/privacy.

Siteimprove: Služba Siteimprove Analytics, webová analýza spoločnosti Siteimprove A / S (Sankt Annæ Plads 28, 1250, Kodaň, Dánsko), používa cookies. t. j. textových súborov, ktoré sú uložené vo vašom počítači a analyzujú využitie našich online služieb. Informácie o používaní našich online služieb (vrátane šifrovanej IP adresy užívateľa) zhromaždených prostredníctvom súborov cookie sa prenášajú na server Siteimprove v Dánsku a uložia sa tam. Siteimprove využíva takéto informácie na vyhodnotenie používania služieb online a na zostavovanie prehľadov. Siteimprove tieto informácie nepredáva tretím stranám. Siteimprove ukladá a spracováva údaje zozbierané v súlade s nemeckými pravidlami ochrany údajov. Používateľ môže zabrániť inštalácii súborov cookie výberom vhodného nastavenia softvéru prehliadača. V takom prípade nie všetky funkcie online služieb môžu byť prístupné používateľovi v plnom rozsahu. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov Siteimprove na adrese:

3. POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV>
Zásadne vám poskytnuté osobné údaje spracovávame a používame výhradne na určené účely. Patria medzi ne najmä:

 • Poskytovanie, zdokonaľovanie a podpora našich online služieb: Patria sem analýzy údajov, identifikácia trendov používania, ako aj výpočty a štatistiky o modeloch prístupu používateľov.

 • Marketing: Vaše osobné údaje sa budú používať iba na marketingové účely, ako sú prieskumy, tombola alebo iné reklamné kampane, ak ste súhlasili s takýmito spôsobmi použitia. V takom prípade budú vaše údaje uložené po dobu 2 rokov, pokiaľ nie je povolené dlhšie uskladnenie z iných dôvodov. Váš súhlas s používaním vašich osobných údajov na marketingové účely môže byť kedykoľvek zrušený. Podrobnosti nájdete v bode 5.

 • Zaslanie newslettra: Ak vyplníte webový formulár a zaregistrujete sa do nášho Newsletteru, použijeme výlučne poskytnuté údaje na overenie toho, že ste vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy a chcete dostávať Newsletter, zostaviť mailing zoznamu a analyzovať využitie nášho newslettra. V takom prípade budú vaše údaje uložené po dobu 2 rokov po ukončení upisovania, pokiaľ nie je povolené dlhšie uskladnenie z iných dôvodov. Vaše údaje budú použité iba na ďalšie účely, ak ste súhlasili s týmito spôsobmi použitia.

 • Objednávanie noviniek alebo iných informačných materiálov: Ak objednávate novinky alebo iné informačné materiály od nás, osobné informácie, ktoré ste poskytli, sa používajú výlučne na spracovanie Vašej objednávky a budú následne uložené maximálne na dobu 1 roka po poslednej zásielke. Pri vykonávaní objednávok môžeme využívať služby tretích strán, ktorým odovzdávame vaše údaje výlučne na účely vykonania objednávky. Na ďalšie účely používame iba osobné údaje, ktoré ste poskytli, ak ste nám dali svoj súhlas.

 • Použitie kontaktného formulára: Ak použijete kontaktný formulár pre otázky, informácie, ktoré ste poskytli vo formulári kontaktu, vrátane kontaktných údajov, sa použijú na spracovanie dotazu a uložia sa na neskoršie použitie v prípade, že vzniknú následné otázky. Ak je to potrebné na účely spracovania vášho dotazu, môžeme tiež zaslať vaše osobné údaje tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uložené počas trvania spracovania dotazu a maximálne obdobie 1 rok po ukončení spracovania, pokiaľ nie je povolené dlhšie uskladnenie z iných dôvodov.

 • Výmena úloh: Žiadosti o zamestnanie obsahujú osobné údaje (napríklad životopis, kontaktné údaje atď.). Takéto osobné údaje môžeme použiť v skupine Názov spoločnosti (pozri bod 4), aby sme rozhodli, či ponúkneme žiadateľovi pozíciu alebo odpovieme na žiadosť o povolenie. Pokiaľ výslovne nevznesiete námietky, uchovávame zaznamenané údaje maximálne tri roky po poslednom kontakte (pokiaľ nie je povolené dlhšie uskladnenie z iných dôvodov), aby sa mohli neskôr zvážiť.

 • Vykonávanie a správa zmlúv: Na vykonávanie príkazov (najmä objednávok na materiály) využívame služby tretích strán, ktorým odovzdávame vaše údaje výhradne na účely vykonania objednávky. V súvislosti s takýmito transakciami môžete byť kontaktovaní v rámci prieskumov spokojnosti zákazníkov alebo na účely prieskumu trhu. Ak nás požiadate, aby sme vaše údaje nepoužívali na ďalšie kontakty, určite rešpektujeme vaše želanie.

 • Ochrana práv a vlastníctva: Ak máme dôvod domnievať sa, že práva a majetok spoločnosti Monika Hornová – www.monahtoys.sk, jej dodávatelia a zákazníci alebo tretie strany boli alebo by mohli byť poškodené, môžeme používať a prenášať vaše osobné údaje na ochranu týchto práv a / alebo takéto vlastníctvo. Okrem toho si vyhradzujeme právo zverejniť vaše osobné údaje za predpokladu, že takéto sprístupnenie vyžaduje zákon alebo príkaz príslušných orgánov na zabezpečenie riadneho postupu v súlade s postupom uvedeným na našich webových stránkach a na ochranu vyššie uvedených práv.

 • Čistenie a konsolidácia údajov: Občasné osobné údaje, ktoré ste poskytli, je možné skontrolovať alebo konsolidovať s (i) údajmi z existujúcich registrov (online a offline), (ii) údaje prevzaté z právneho predchodca, alebo (iii) údaje z iných zdrojov.

 
4. PRENOS A ZVEREJNENIE VAŠICH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

V závislosti od typu interakcie, ktorú ste požadovali (napr. Reklamácia, zadanie objednávky, žiadosť o služby, informácie atď.), môžeme zdieľať vaše údaje s tretími osobami, ktoré sa zúčastňujú na vykonaní objednávky (napr. oprava odevov). Môžeme byť tiež povinní zverejniť osobné údaje s cieľom splniť zákonné požiadavky alebo presadzovať práva a dohody.

 • Prenos údajov tretím stranám: Na vykonávanie určitých objednávok a na poskytovanie určitých služieb pracujeme s externými poskytovateľmi (napríklad sprostredkovateľmi). Takíto poskytovatelia môžu používať alebo prenášať údaje zhromaždené a spracované nami na žiadny iný účel okrem vykonania objednávky spoločnosti Monika Hornová – www.monahtoys.sk.

 • Dodržiavanie zákonov a podobných povinností: Vaše osobné údaje odovzdáme s cieľom (i) presadzovať alebo dodržiavať zákon, nariadenie, príkaz vydaný verejným orgánom alebo povinné opatrenia, (ii) zisťovať a predchádzať bezpečnostným hrozbám, podvodov alebo iných škodlivých činností, iii) chrániť a / alebo presadzovať práva a majetok spoločnosti Názov spoločnosti alebo tretích osôb a iv) chrániť práva a osobnú bezpečnosť našich zamestnancov a tretích osôb.

 
5. PRÁVO NA INFORMÁCIE, PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VYMAZANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo písomne požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sme uložili. Okrem toho máte v súvislosti s používaním vašich osobných údajov právo na opravu, vymazanie, potlačenie alebo obmedzenie spracovania, ako aj právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov. Tieto otázky, ako aj všetky ostatné otázky adresujte kontaktnému miestu uvedenému v bode 7.

Ak ste sa prihlásili k odberu nášho newslettra, môžete zrušiť svoj odber kliknutím na odkaz Odhlásiť alebo zrušiť v bulletine alebo pomocou formulára na zrušenie odberu na našej webovej stránke. Ak chcete odobrať svoj súhlas s ukladaním alebo používaním vašich údajov, môžete nám, samozrejme, tiež poslať e-mail na adresu uvedenú v bode 7.

 
6. ZABEZPEČENIE ÚDAJOV

Spoločnosť Monika Hornová – www.monahtoys.sk zamestnáva veľké množstvo opatrení na ochranu údajov, aby zabezpečila dôvernosť a integritu vašich osobných informácií. Vzhľadom na povahu internetu by sme však chceli upriamiť pozornosť na skutočnosť, že v oblasti prenosu údajov cez internet môžu existovať bezpečnostné medzery (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) a že úplná ochrana údajov z prístupu tretími stranami nie je možná.

 
7. KONTAKT

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov alebo spracovania vašich údajov, kontaktujte:

Monika Hornová – www.monahtoys.sk
Sabinovská 66/11, 82102 Bratislava
e-mail: monahtoys@monahtoys.sk; monah.toys@gmail.com