Enter your keyword

 

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci – spotrebiteľ:

Meno a priezvisko, titul: ………………………………………………………………………………….

Adresa bydliska: ……………………………………………………………………………………………

Telefón: …………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………….

 

Odstupuje od zmluvy uzavretej s

Predávajúcim: Monika Hornová, Sabinovská 66/11, 82103 Bratislava, IČO: 47827785

Číslo pokladničného dokladu / faktúry: ……………………………………………………………

Číslo objednávky: …………………………………………………………………………………………..

Dátum predaja / objednávky: ………………………………………………………………………….
 

Označenie vráteného tovaru:

 Tovar je nefunkčný

 Tovar mi nevyhovuje

 Našiel/našla som lacnejší tovar

 Tovar nezodpovedá popisu v tomto bode: …………………………………………………….

 Iný dôvod: ……………………………………………………………………………………………………

 

Kúpna cena má byť vrátená:
bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo: IBAN

…………………………………………………………………………………………
 

…………………………………………………………….
Dátum a podpis kupujúceho – spotrebiteľa

Dokument na stiahnutie (*docx): VOP_monahtoys_Príloha č. 2_Odstúpenie od zmluvy