Enter your keyword

 
Príloha č. 4 k Obchodným podmienkami internetového obchodu www.monahtoys.sk.
 

Reklamačný list

Reklamujúci:

Meno a priezvisko, titul: ………………………………………………………………………………….

Adresa bydliska: ……………………………………………………………………………………………

Telefón: …………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………….

Dodávateľ / Predávajúci: Monika Hornová, Sabinovská 66/11, 82103 Bratislava, IČO: 47827785

Číslo pokladničného dokladu / faktúry: …………………………………………………………..

Číslo objednávky: …………………………………………………………………………………………

Dátum predaja / objednávky: ………………………………………………………………………..

Označenie reklamovaného tovaru: ………………………………………………………………..

Popis závady: ………………………………………………………………………………………………

Obsah balenia pri predaní: …………………………………………………………………………..

Upozornenie: Tovar k reklamácií predávajte vždy kompletný vrátane príslušenstva, predídete tak predĺženiu doby reklamácie.

Preferovaný spôsob vybavenia reklamácie:

Oprava

Výmena

 

…………………………………………………..

Dátum a podpis reklamujúceho


 

Dokument na stiahnutie: VOP_monahtoys_Príloha č. 4_Reklamačný list